ความสามารถของ ตะแกรงสแตนเลส

โดยทั่วไป คุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลสคือ การกรอง วันนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการกรอง เพื่อที่ทุกท่านจะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ดียิ่งขึ้น

การกรอง Filtration Basics
ในความหมายทั่วๆไป การกรองหมายถึงการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยการผ่านตัวกรอง (filtration medium) ซึ่งเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูเล็ก ๆ เช่น ตะแกรง กระดาษกรอง ฯลฯ

ของแข็งจะถูกกักอยู่บนตัวกรอง ส่วนของเหลวจะผ่านตัวกรองลงมาในภาชนะที่รองรับอยู่ การกรองนี้รวมถึงการแยกของแข็งออกจากแก๊สด้วย เช่นการแยกฝุ่นออกจากอากาศ ในเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องกรองอากาศ

จุดประสงค์หลักของการกรอง
(1) ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากของเหลว เพื่อให้ได้ของเหลวที่มีคุณภาพ เช่นการกรองไวน์ น้ำมัน
(2) ต้องการขจัดของเหลว เพื่อให้ได้ของแข็งที่ต้องการ เช่นการผลิตแป้ง การแยกสารที่ได้จากการตกตะกอน
ขอขอบคุณเครดิตจาก http://www.filterinternational.infoangel.net/filtration-basics.html