เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลส สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดในการเลือกตะแกรงก็คือ

ความละเอียดของตะแกรง (Opening ) วันนี้เราจะมากล่าวถึง ขนาดความละเอียด

ขนาดความละเอียด (ไมครอน) และ ประสิทธิภาพการกรอง

ขนาดความละเอียดของตัวกรอง(filtration medium)เป็นไมครอน อาจจำแนกได้เป็น แบบ

แบบแรกเป็นแบบ nominal micron rating ซึ่งหมายความโดยทั่วๆไป ถึงขนาด particle ที่ตัวกรองนั้นจะกำจัดได้ 85% (มีประสิทธิภาพ 85%)  ตัวอย่างเช่น ผ้ากรองที่มีขนาด 5 ไมครอน แบบ nominal จะกำจัด particle ที่มีขนาด 5ไมครอน หรือใหญ่กว่า ได้ 85%    ของจำนวน particle ทั้งหมด

แบบที่ 2 เป็นแบบ absolute micron rating ซึ่งหมายถึงขนาด paricle ที่ตัวกรองนั้นจะกำจัดได้99.99% (มีประสิทธิภาพ 99.99%) ตัวอย่างเช่น กระดาษกรองที่มีขนาด 5 ไมครอนแบบ absolute จะสามารถกำจัด particle ที่มีขนาด 5 ไมครอน หรือใหญ่กว่าได้ 99.99% ของจำนวน particle ทั้งหมด

“จะเห็นว่า ขนาดไมครอนแบบ absolute ให้ผลในการกรองดีกว่าแบบ nominal เป็นอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตัวกรองชนิดหนึ่งจึงกรองได้ผลดีกว่าอีกชนิด ทั้งๆที่ขนาดไมครอนเท่ากัน”

ขอขอบคุณเครดิตจาก http://www.filterinternational.infoangel.net/filtration-basics.html