ร็อควูลผลิตจากหิน แต่มีรูปลักษณะและการใช้งานเหมือนขนสัตว์ ซึ่งเป็นฉนวนธรรมชาติวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร็อควูล ได้แก่หินปูนและบาซอลท์

วัตถุดิบจะถูกหลอมในเตาเผาที่ใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิประมาณ 1300 องศาเซลเซียส วัตถุดิบที่หลอมเหลวจะถูกทำให้เป็นเส้นใย โดยใช้ล้อหมุนที่ลดอุณหภูมิด้วยน้ำ เส้นใยเหล่านี้จะถูกเคลือบด้วยสารผนึกที่เป็นเทอร์โมเซตติ้ง ซึ่งเมื่อบ่มด้วยความร้อนแล้วจะเชื่อมเส้นใยเข้าด้วยกันเป็นผืนหลัง จากนั้นจะถูกตัดเป็นชิ้นส่วนขนาดต่าง  ทั้งชนิดแผ่นที่มีขนาดเล็กและแข็ง หรือชนิดม้วนที่มีขนาดใหญ่กว่า

ร็อควูลชนิดแผ่นและม้วนที่ผลิตได้จะมีความหนาแน่น และความหนาต่างกันได้หลายขนาด ความหนาแน่นปกติอยู่ในช่วง 40 ถึง 200 กก./ลบ.ม. และความหนาปกติอยู่ในช่วง 50 ถึง 200 มม. ฉนวนแบบท่อที่ขึ้นรูปไว้ล่วงหน้า สามารถนำมาใช้ผลิตท่อขนาดต่าง  และสามารถจะเคลือบผิวได้หลายแบบรวมทั้งฟอยล์อลูมิเนียม และผ้าใยแก้ว ชนิดแผ่นและม้วนก็เช่นเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูล มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ -240 o เซลเซียส ถึง +820 o เซลเซียส ประโยชน์ใช้งานรวมถึงการกันความร้อนและเก็บเสียงทุกประเภท ที่จำเป็นในกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาคารต่าง ๆ ระบบปรับอากาศและระบบกันไฟ ตั้งแต่หลังคาจนถึงท่อไอน้ำ ตลอดจนผนังห้อง โดยช่วยลดเสียงลงได้ 50 % และช่วยลดค่าไฟได้ถึง 70 %