วันนี้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ครบทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ+30จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์