ทางบริษัท ไทยพีชเทค ได้มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจากเด็กนักเรียนได้มีการสอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 จึงขอมอบทุนนี้ให้เป็นรางวัลไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนต่อไปจ้าา