วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว “ปีกผีเสื้อ” คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิดตัวลิ้นวาล์วนี้ก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์

โดยทั่วไป  Butterfly Valve มีให้เลือกหลายขนาด  หลากหลายวัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน วัสดุที่ใช้ทำลิ้นวาล์ว และวัสดุป้องกันการรั่วซึมก็มีให้เลือกทั้งที่เป็นยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

 บัตเตอร์ฟลายวาล์วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบง่าย น้ำหนักเบา สภาพการใช้งานดีในสภาวะปิด-เปิดปกติ

ควรหลีกเลี่ยงการใช้บัตเตอร์ฟลายวาล์วกับงานที่มีของแข็งชิ้นใหญ่และหนัก และไม่ควรใช้กับงานที่ให้ลิ้นวาล์วต้องทำงานด้วยความรวดเร็วมากๆ เพราะอาจทำให้มีผลต่อแรงดัน

 ถ้าจำเป็นต้องปิดบัตเตอร์ฟลายเป็นเวลานาน ต้องพิจารณาเลือกบ่าวาล์วและลิ้นวาล์วจากวัสดุที่เหมาะสม และต้องมั่นใจว่าไม่มีแรง stiction เลย