การกรองของตะแกรงสแตนเลส

ความสามารถของ ตะแกรงสแตนเลส โดยทั่วไป คุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลสคือ การกรอง วันนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการกรอง เพื่อที่ทุกท่านจะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ดียิ่งขึ้น การกรอง Filtration Basicsในความหมายทั่วๆไป การกรองหมายถึงการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยการผ่านตัวกรอง...

ความสามารถในการกรองของตะแกรงสแตนเลส

ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง (1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง (1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)   แบบของการกรอง  การกรองแบบอนุกรม (series) A, B และ C คือตัวกรอง...

ความละเอียด และคุณสมบัติการกรอง ตะแกรงสแตนเลส

เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลส สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดในการเลือกตะแกรงก็คือ ความละเอียดของตะแกรง (Opening ) วันนี้เราจะมากล่าวถึง ขนาดความละเอียด ขนาดความละเอียด (ไมครอน) และ ประสิทธิภาพการกรอง ขนาดความละเอียดของตัวกรอง(filtration...

ลักษณะการทอตะแกรงสแตนเลส

เป็นการนำเส้นลวดหลายเส้น (จำนวนเส้นขึ้นอยู่กับช่องหรือตาที่ต้องการ) มาเรียงกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอนขนานไปกับเครื่อง ทอแบบสลับกันซึ่งลักษณะการทอนี้มี 2 รูปแบบ ดังนี้ Plain weave ลักษณะการอจะคล้ายกับการทอผ้าทั่วไป ในขั้นแรกนำเส้นลวดเส้นแรกวางลอดข้างใต้...

สเตนเลสคืออะไร?

ตะแกรง สามารถใช้ลวดจากวัสดุที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นและเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ก็คือ ตะแกรงสแตนเลส โดยวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสแตนเลส สแตนเลสคืออะไร? สเตนเลสหรือตามศัพท์บัญญัติเรียกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ(น้อยกว่า...