การกรองของตะแกรงสแตนเลส

ความสามารถของ ตะแกรงสแตนเลส โดยทั่วไป คุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลสคือ การกรอง วันนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการกรอง เพื่อที่ทุกท่านจะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ดียิ่งขึ้น การกรอง Filtration Basicsในความหมายทั่วๆไป การกรองหมายถึงการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยการผ่านตัวกรอง...

อ่านเพิ่มเติม

ความสามารถในการกรองของตะแกรงสแตนเลส

ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง (1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง (1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)   แบบของการกรอง  การกรองแบบอนุกรม (series) A, B และ C คือตัวกรอง...

อ่านเพิ่มเติม

ความละเอียด และคุณสมบัติการกรอง ตะแกรงสแตนเลส

เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของตะแกรงสแตนเลส สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดในการเลือกตะแกรงก็คือ ความละเอียดของตะแกรง (Opening ) วันนี้เราจะมากล่าวถึง ขนาดความละเอียด ขนาดความละเอียด (ไมครอน) และ ประสิทธิภาพการกรอง ขนาดความละเอียดของตัวกรอง(filtration...

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะการทอตะแกรงสแตนเลส

เป็นการนำเส้นลวดหลายเส้น (จำนวนเส้นขึ้นอยู่กับช่องหรือตาที่ต้องการ) มาเรียงกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอนขนานไปกับเครื่อง ทอแบบสลับกันซึ่งลักษณะการทอนี้มี 2 รูปแบบ ดังนี้ Plain weave ลักษณะการอจะคล้ายกับการทอผ้าทั่วไป ในขั้นแรกนำเส้นลวดเส้นแรกวางลอดข้างใต้...

อ่านเพิ่มเติม

สเตนเลสคืออะไร?

ตะแกรง สามารถใช้ลวดจากวัสดุที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นและเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ก็คือ ตะแกรงสแตนเลส โดยวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสแตนเลส สแตนเลสคืออะไร? สเตนเลสหรือตามศัพท์บัญญัติเรียกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ(น้อยกว่า...

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องวาวล์

วาวล์ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวเอกในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็เป็นตัวประกอบที่สำคัญที่สุด วาวล์แต่ละแบบก็มีหน้าที่และคุณสมบัติแตกต่างกัน เราพอจะสรุปหน้าที่ของวาวล์แต่ละแบบดังนี้ 1 ทำหน้าที่ปิด - เปิด (ON - OFF SERVICE ) - ประตูน้ำ (GATE VALVE ) - ปลั๊กวาวล์ (PLUG VALVE ) -...

อ่านเพิ่มเติม

บอลวาล์ว

บอลวาล์ว เป็นวาล์วชนิดนึง ที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด ของเหลว ลักษณะของบอลวาลว์ ก็สอดคล้องกับชื่อของมัน เนื่องจากการใช้ลูกบอลทรงกลมที่มีรูตรงกลางเป็นตัวปิดกั้นการไหลของ ของเหลว โดยส่วนประกอบหลักๆ ของบอลวาล์ว สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. Ball ลูกบอลที่อยู่ภายในวาล์ว...

อ่านเพิ่มเติม

ปะเก็น คืออะไร?

คือ วัสดุ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นกั้นระหว่าง หน้าสัมผัสวัสดุ สองชิ้นที่จะนำมายึดหรือประกบติดกัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ ของเหลว ที่บรรจุอยู่ภายใน  ที่ต้องใช้ปะเก็นก็เพราะ หน้าสัมผัสของวัสดุ2ชิ้นที่ติดกัน จะไม่เรียบพอ การขยายหรือหดตัวของโลหะทั้ง 2 ชิ้น ที่ประกบกันไม่เท่ากั...

อ่านเพิ่มเติม