ตะแกรง

ตะแกรง สามารถเลือกวัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น สแตนเลส , กัลวาไนซ์ , เหล็ก โดยตะแกรงมีหลากหลายประเภทที่จะนำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตะแกรงลวดตรง . ตะแกรงลวดหยัก . ขนาดช่องเล็กๆ , หรือขนาดช่องกว้างตามความต้องการของลูกค้า

Showing 1–9 of 14 results