งานติดตั้งม่านกั้นห้องรางรูด

-ม่านกั้นห้องรางรูด ม่านSheet กว้าง 5.6 ม. สูง 3.47 ม หนา 1 มม.
-บานข้าง รางม่านริ้ว FIX ข้อสวิงสแตนเลส กว้าง 5.60 ม. สูง
3.48 ม.พร้อมคาน 4×2นิ้วประกบคู่ พร้อมเพลท 200x200x6
mm.ยึดผนัง 2 ด้าน ม่านเหลืองกันกระแทก 3 มม.กว้าง 30 ซม.
-บานหลัง รางม่านริ้ว FIX ข้อสวิงสแตนเลส ด้านข้าง 2 ข้าง
กว้าง 1.2 ม.และ 2.58 ม.พร้อมม่านเลื่อน(Slide) กว้าง 1.8 ม.
สูง 3.48 ม. พร้อมคาน 4×2 นิ้ว ประกบคู่พร้อมเพลท
พร้อมม่านเลื่อน(Slide) กว้าง 1.8 ม.สูง 3.48 ม.
-บานหน้า รางม่านริ้ว พับ กว้าง 5.66 ม.สูง 3.48 ม.พร้อมคาน
4×2นิ้ว ประกบคู่ พร้อมเพลท 200x200x6 mm.ยึดผนัง 2
ด้าน ม่านเหลืองกันกระแทก 3 มม. กว้าง 30 ซม.

หมวดหมู่: