งานสินค้าตะแกรงร่อนอื่นๆ

งานสินค้าตะแกรงร่อน อื่นๆ รับทำงานสั่งทำตะแกรงร่อนในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิตแป้ง อุตสาหกรรม และสามารถผลิตออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

หมวดหมู่:

ลูกค้าสามารถเลือกขนาดตะแกรงเพื่อความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน
ตะแกรงร่อนขนาดที่เป็นที่นิยม ประมาณ 8"
และ 12"