ตะแกรงกันนก

ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการตะแกรงที่ใช้กันนก หรือสัตว์ไม่พึงประสงค์ เป็นแบบใด ไม่ว่าจะเป็น ตะแกรงลวดสาน ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ ตาข่ายผ้า โดยคุณสมบัติในแต่ละเเบบ ก็จะมีข้อดีและขอ้เสียแตกต่างแล้วแต่กรณีตามความต้องการ

หมวดหมู่: