ตะแกรงคัดเม็ด

คำอธิบาย

ตะแกรงคัดเม็ด หรือตะแกรงสั่นพับขอบ นิยมใช้กับเครื่องคัดขนาด ลูกค้าสามารถเลือกขนาดตะแกรง เพื่อความเหมาะสมสำหรับการใช้งานได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกวัสดุ ขอบที่จะนำมาพับ อาทิเช่น สแตนเลส , กัลวาไนซ์ , ขอบเหล็ก หรือ ขอบอลูมิเนียม