ตะแกรงลวดหยัก

ตะแกรงตัวหนอน ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นลวดมีลักษณะเหมือนตัวหนอน ผลิตจากลวดชุบสังกะสี สแตนเลส ใช้สำหรับทำรั้ว ,งานกั้นพื้นที่ที่ต้องการความโปร่งตา ระบายอากาศได้ดี และคัดกรองขนาด เช่น รั้วโรงงาน ,ตะแกรงกันตก,กรงสัตว์ และตะแกรงร่อนหิน

หมวดหมู่:
เบอร์ 8เบอร์ 9เบอร์ 10เบอร์ 11เบอร์ 12เบอร์ 13เบอร์ 14
⌀ 4.0มม.⌀ 3.6มม.⌀ 3.2มม.⌀ 3.0มม.⌀ 2.6มม.⌀ 2.3มม.⌀ 2.0มม.
1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "
1 ¼ "1 ¼ "1 ¼ "1 ¼ "1 ¼ "1 ¼ "1 ¼ "
1 ½ "1 ½ "1 ½ "1 ½ "1 ½ "1 ½ "1 ½ "
1 ¾ "1 ¾ "1 ¾ "1 ¾ "1 ¾ "1 ¾ "1 ¾ "
2 "2 "2 "2 "2 "2 "2 "
2 ¼ "2 ¼ "2 ¼ "2 ¼ "2 ¼ "2 ¼ "
2 ½ "2 ½ "2 ½ "2 ½ "2 ½ "2 ½ "
3 "3 "3 "3 "