ปะเก็นเชือก (Braided Packing)

เส้นใย Expanded graphite + เส้นลวดใช้งานได้ดีในระบบวาล์วไอน้ำ และ Other static applications (ยกเว้น oleum, fuming nitric acid, aqua regia, and fluorine)

 • อุณหภูมิ 650 C
 • PH 0-14
 • PRESSURE 3500 psi
หมวดหมู่:

เส้นใย Expanded graphite + เส้นลวด

เส้นใย Expanded graphite + เส้นลวดใช้งานได้ดีในระบบวาล์วไอน้ำ และ Other static applications (ยกเว้น oleum, fuming nitric acid, aqua regia, and fluorine)

 • อุณหภูมิ 650 C
 • PH 0-14
 • PRESSURE 3500 psi

เทปลอนแท้ 100 %

เทปลอนแท้ 100 % เหมาะสำหรับงานวาล์ว และงานลูกสูบในอุตสาหกรรมอาหาร,โรงงานปิโตรเลียม หรือหน้างานที่มีกรดและสารอัลคาไลน์

 • อุณหภูมิ 280 C
 • PRESSURE 3000 psi

เส้นใย Expanded graphite

เส้นใย Expanded graphite ทนความร้อน ใช้งานได้ดีในระบบวาล์วไอน้ำ และ Other static application (ยกเว้น oleum, fuming nitric acid, aqua regia, and fluorine)

 • อุณหภูมิ  650 C
 • PH 0-14
 • PRESSURE 3500 psi

PTFE ชุบด้วยสารหล่อลื่น

PTFE ชุบด้วยสารหล่อลื่น เหมาะสำหรับเป็นปะเก็นอัดกันรั่วบริเวณคอเพลา ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ และสารเคมีทุกชนิด

 • อุณหภูมิ  280 C
 • PRESSURE  1000 psi

PTFE ชุบด้วย Graphite

PTFE ชุบด้วย Graphite เหมาะสำหรับใช้เป็นปะเก็นอัดกันรั่วบริเวณคอเพลา ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ และสารเคมีทุกชนิด

 • อุณหภูมิ  280 C
 • PRESSURE  2500 psi

Aramid ชุบด้วย PTFE

Aramid ชุบด้วย PTFE เหมาะสำหรับของเหลวที่มี Solid Particles เจือปน เช่น น้ำตาล เยื่อกระดาษ น้ำเกลือ น้ำเสีย และของเหลวข้น

 • อุณหภูมิ  280 C
 • PRESSURE  2500 psi

Asbestos ชุบด้วย Graphite

Asbestos ชุบด้วย Graphite เหมาะสำหรับเป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับงานหมุนเพลา สามารถใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น น้ำ สารละลาย ด่างอ่อน ไอน้ำและน้ำมัน

 • อุณหภูมิ  260 C
 • PRESSURE  2000 psi

Asbestos ชุบด้วย PTFE

Asbestos ชุบด้วย PTFE เหมาะสำหรับเป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับงานหมุนเพลา สามารถใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น น้ำ สารละลาย ด่างอ่อน ไอน้ำและน้ำมัน

 • อุณหภูมิ  260 C
 • PRESSURE  2000 psi