ปะเก็น KLINGERIT 80

KLINGER 80 เป็นประเก็นคุณภาพที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีส่วนผสมของเส้นใยคริโซไทล์ เอสเบสทอส และ SBR

อุณหภูมิ 350C

ความดัน : 25 BAR

รหัสสินค้า: GK 80 หมวดหมู่: