ลวดกัลวาไนซ์

ลวดกัลวาไนซ์  ขนาดที่จัดจำหน่าย มีตั้งแต่ 0.3- 5 มิลลิเมตร มีการชุบ 2 แบบ ได้แก่

  • แบบที่ชุบด้วยไฟฟ้า
  • แบบที่ชุบด้วยวิธีหลอมละลาย

ใช้สำหรับทำตะแกรงรั้ว ตะแกรงตัวหนอน

หมวดหมู่:
Daimeter (mm.)Tensile Streng th (N/mm²)Zinc Coating (mm.)
0.15 - 0.65290 - 55018 - 30
0.65 - 1.60400 - 50020 - 50
1.16 - 6.00400 - 120030 - 110