สแตนเนอร์

สแตนเนอร์สแตนเลส ลูกค้าสามารถแจ้งขนาดวาล์วที่จะนำไปใส่ หรือ แจ้งขนาดที่ใช้ โดยลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการเป็นแบบแผ่นสแตนเลสเจาะรู หรือ ตะแกรงสานสแตนเลส และเลือกขนาดช่อง เพื่อเพิ่มความโฟลว์ของของไหลในการใช้งานที่เหมาะสม

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ตะแกรงสแตนเนอร์ หรือตัวกรองสแตนเนอร์  ลูกค้าสามารถระบุความต้องการการใช้งานของตะแกรงได้ บริษัท รับออกแบบ และผลิตสแตนเนอร์ตามแบบ เพื่อความเหมาะสมการใช้งานของลูกค้า

Brand

ตราดอกบัว