เครื่องร่อนคัดขนาด

ในกรณีที่ต้องการคัดขนาดอนุภาคที่มีปริมาณค่อนข้างมาก สามารถสั่งทำเครื่องร่อนคัดขนาดเข้ามาช่วยกิจการได้ เครื่องคัดขนาดสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิเช่น อาหาร เคมี พลาสติก โพลิเมอร์ เซรามิค ผงปรุงรส น้ำตาล อาหารสัตว์ ยา กระดาษ น้ำมันปาล์ม เป็นต้น   โดยเครื่องนี้ทางลูกค้าสามารถเลือกคัดขนาดตามที่ต้องการได้ ทางเรารับออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า สนใจเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 482 3138 -9  ค่ะ

รหัสสินค้า: VB หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

ในกรณีที่ต้องการคัดขนาดอนุภาคที่มีปริมาณค่อนข้างมาก สามารถสั่งทำเครื่องร่อนคัดขนาดเข้ามาช่วยกิจการได้ เครื่องคัดขนาดสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิเช่น อาหาร เคมี พลาสติก โพลิเมอร์ เซรามิค ผงปรุงรส น้ำตาล อาหารสัตว์ ยา กระดาษ น้ำมันปาล์ม เป็นต้น   โดยเครื่องนี้ทางลูกค้าสามารถเลือกคัดขนาดตามที่ต้องการได้ ทางเรารับออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า สนใจเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 482 3138 -9  ค่ะ

Brand

ตราดอกบัว