KLINGER OILIT

KLINGER OILIT เป็นประเก็นที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำมันและสารประกอบจากปิโตรเลียมโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการใช้งานกับสารทำความเย็น ตัวประเก็นผลิตจาก Chrysolite Asbestos Fibre โดยมี  NBT เป็นตัว Binder ได้รับการรับรองจาก Water Research Council มาตรฐานสำหรับน้ำดื่ม

อุณหภูมิ : -200 C ถึง 500 C

ความดัน  : 130 BAR

หมวดหมู่: