วิธีหาคำนวณขนาดช่องตะแกรง 

โดยทั่วไปเราสามารถตรวจหาขนาดช่องของตะแกรงได้จาก ตารางMesh

 เช่น ถ้าเราทราบขนาด Mesh  และขนาดลวดของตะแกรง เราจะเทียบตามตารางตะแกรง Mesh  ก็จะทราบขนาดช่องของตะแกรง แต่ในกรณีนี้ เราจะกล่าวถึงถ้าเราไม่ทราบตารางMesh เราก็สามารถหาขนาดช่องของตะแกรงได้

จากสูตร  

            ขนาดช่องตะแกรง  =  25.4 – (Mesh x ขนาดลวด )

                                                         Mesh

  เพียงใช้สูตรนี้เราก็จะสามารถทราบขนาดช่องของตะแกรงได้เเล้วค่ะ