เครื่องร่อนเหล็ก

เครื่องร่อนเหล็ก

(Vibration Machine) คัดขนาด เครื่อง 2 ชั้น 4 ทางออก (แบบเหล็กทั้งชุด) ลูกค้าสามารถเลือกขนาดที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 600 มม. ,800 มม. , 1000 มม. , 1200 มม., 1500 มม., 1800 มม. , 2000 มม. โดยลูกค้าสามารถระบุได้ ว่าต้องการวัสดุ เป็นแบบเหล็ก หรือแบบสแตนเลส และลูกค้าสามารถบอกถึงความต้องการของช่องตะแกรง ที่จะคัดแยกได้ว่าต้องการเป็นแผ่นสแตนเลสเจาะรู สำหรับงานที่ต้องการความคงทน หรือต้องการตะแกรงสแตนเลส สำหรับงานที่ต้องการอัตราการโฟล์วที่รวดเร็วกว่า

#เครื่องร่อนเหล็ก Vibration Screen Machine ขนาด OD : 800 mm.
ประกอบด้วยตะแกรงแตนเลสmesh 25/30/40 (กรอง 3ชั้น ทางออก
4ชั้น) พร้อมด้วยมอเตอร์ขนาด 1.1 K.W. Effective sieve area : 4 * 0.
44m2 โครงสร้างคลุมมอเตอร์เป็นเหล็ก
โทร: 02-482-3138-9
แฟกซ์:02-482 3108
Email:eulogy.thailand@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องร่อนเหล็ก

เครื่องร่อนเหล็ก

(Vibration Machine) คัดขนาด เครื่อง 2 ชั้น 4 ทางออก (แบบเหล็กทั้งชุด) ลูกค้าสามารถเลือกขนาดที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 600 มม. ,800 มม. , 1000 มม. , 1200 มม., 1500 มม., 1800 มม. , 2000 มม. โดยลูกค้าสามารถระบุได้ ว่าต้องการวัสดุ เป็นแบบเหล็ก หรือแบบสแตนเลส และลูกค้าสามารถบอกถึงความต้องการของช่องตะแกรง ที่จะคัดแยกได้ว่าต้องการเป็นแผ่นสแตนเลสเจาะรู สำหรับงานที่ต้องการความคงทน หรือต้องการตะแกรงสแตนเลส สำหรับงานที่ต้องการอัตราการโฟล์วที่รวดเร็วกว่า

เครื่องร่อนเหล็ก (Vibration Machine) คัดขนาด เครื่อง 2 ชั้น 4 ทางออก (แบบเหล็กทั้งชุด) ลูกค้าสามารถเลือกขนาดที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 600 มม. ,800 มม. , 1000 มม. , 1200 มม., 1500 มม., 1800 มม. , 2000 มม. โดยลูกค้าสามารถระบุได้ ว่าต้องการวัสดุ เป็นแบบเหล็ก หรือแบบสแตนเลส และลูกค้าสามารถบอกถึงความต้องการของช่องตะแกรง ที่จะคัดแยกได้ว่าต้องการเป็นแผ่นสแตนเลสเจาะรู สำหรับงานที่ต้องการความคงทน หรือต้องการตะแกรงสแตนเลส สำหรับงานที่ต้องการอัตราการโฟล์วที่รวดเร็วกว่า

#เครื่องร่อน Vibration Screen Machine ขนาด OD : 800 mm.
ประกอบด้วยตะแกรงแตนเลสmesh 25/30/40 (กรอง 3ชั้น ทางออก
4ชั้น) พร้อมด้วยมอเตอร์ขนาด 1.1 K.W. Effective sieve area : 4 * 0.
44m2 โครงสร้างคลุมมอเตอร์เป็นเหล็ก
โทร: 02-482-3138-9
แฟกซ์:02-482 3108
Email:eulogy.thailand@gmail.com